Il mio amico ROBIN od Patrizia Bacci (ilustrovala Beatrice Nicolini)

Je zábavná a interaktívna taliansko-anglická knižka určená pre deti od 4 do 8 rokov, ktoré sa učia jeden alebo oba z uvedených jazykov. Na každej strane sa dieťa učí tematicky slovnú zásobu (číslovky, časti tela, prídavné mená, farby...), zábavnou formou rieši úlohy (kreslenie, vymaľovávanie, spájanie...).

Ďalšie aktivity sú dostupné online: https://giocaeimparaconrobin.wordpress.com/

Cena knižky je 9eur.

Un Tuffo nell´azzurro 1 a Un Tuffo nell´azzurro 2 je obľúbená učebnica pre všetky vekové kategórie. Učebnice vám radi zabezpečíme, nie sú zahrnuté v cene jazykového kurzu. Momentálne na väčšine kurzoch pracujeme iba s učebnicou, cvičebnica Quaderno degli esercizi je doplnkový materiál, ktorý môže študent používať doma pri ďalšom samoštúdiu. Dôvodom je časový nedostatok, väčšina kurzov je 1xtýždenne 90 minút. Je absolútne nevyhnutné, aby študent pracoval na svojom pokroku aj doma vo voľnom čase. Veľmi radi vám poradíme aké knihy, učebnice, CD, DVD, aplikácie používať pri štúdiu a tak rýchlejšie napredovať.

Cena učebnice Un tuffo nell´azzurro 1 (bez CD a kľúča) je 16 eur, cena cvičebnice 10 eur. V prípade záujmu o CD ku knihe a Kľúč k cvičeniam, je potrebné si ich objednať zvlášť.

S knihou, ako aj s autorkou Patriziou Bacci, s ktorou spolupracujeme aj pri vytváraní nových študijných materiálov a reedícii knihy, sa môžete stretnúť aj na kurzoch taliančiny v RIMINI ACADEMY, ktoré vám ponúkame v sekcii Jazykové pobyty v Taliansku.