Taliansky jazyk

Kurzy všeobecnej taliančiny A1/A2/B1 - skupina (max. 6 študentov)

Tieto skupinové kurzy sú určené pre začiatočníkov, falošných začiatočníkov, mierne pokročilých, ktorí sa chcú naučiť základy talianskeho jazyka príp. zlepšiť komunikáciu v taliančine. Na kurze sa pracuje so sériou učebníc Facile Facile A1, A2, B1, učebnicou BLA BLA z vydavateľstva Nina Edizioni, koncom roka 2023 budeme prechádzať na nové učebnice vydavateľstva LOESCHER. Ako doplnkový materiál používame rôzne učebnice, cvičebnice, naša knižnica je naozaj bohatá na najrozličnejšie tituly - o dejinách, kultúre, gastronómii Talianska. Všetky knihy objednávame z Talianska a zabezpečíme ich pre všetkých študentov. Učebnicu Un tuffo nell´azzurro používame iba na kurzoch, ktoré túto knihu adoptovali v minulosti.  (viac: insegnarelitaliano.blogspot.sk/)

Na kurze pre začiatočníkov sa naučíte správne čítať, písať, rozumieť rôzne názvy v taliančine, nadviazať a viesť rozhovor s taliansky hovoriacimi, reagovať v bežných situáciách nielen ako turista - na nákupoch, v reštaurácii, v bare či v meste, ale aj v talianskej rodine. Spoznáte Taliansko, jeho kultúru, krajinu a jazyk, ktoré si zamilujete.

Facile facile A0 pre deti 6-9rokov

Facile facile A1 pre začiatočníkov

Facile facile A2 pre mierne pokročilých

Facile facile B1 pre stredne pokročilých

Facile facile EC Občianska náuka

Facile facile TEST A2 pre žiadateľov o povolenie k pobytu

Vyučovanie trvá 12 týždňov, 1x týždenne (t.j. 12 stretnutí) po 90 minút. CENA 139euro.

 

Konverzačný kurz B1/B2

Kurz je vhodný pre mierne a stredne pokročilých študentov, ktorých úroveň je aspoň B1 (mierne pokročilá úroveň). Rozumej: vedia samostatne používať taliansky jazyk v každodenných situáciách, rozumejú počutému alebo čítanému textu o známych veciach, ovládajú základné gramatické štruktúry. Študenti ovládajú slovnú zásobu a gramatiku učebnice Un tuffo nell´azzurro 1 alebo inej porovnateľnej.

Tento kurz je určený aj pre extrémne vyťažených, ktorí túžia študovať taliansky jazyk aspoň raz v týždni. Kurz je zameraný na konverzáciu a správne používanie náročnejších gramatických štruktúr. V kurzoch sa pracuje na rozšírení slovnej zásoby a aktívnej komunikácii.

Vyučovanie trvá 12 týždňov, raz do týždňa po 90 minút. Cena je 139euro. 

Obchodná taliančina B1/C1

Cieľom je naučiť kurzistov komunikovať v rôznych obchodných situáciách. Vedieť predstaviť podnik, popísať svoje pracovné povinnosti, vybaviť telefonát, napísať objednávku či zvládnuť jednoduché obchodné rokovanie. Náročnosť textov a program kurzu sa odvíja od predchádzajúcej znalosti taliančiny, požadovaná minimálna úroveň je B1. Na kurze sa pracuje s učebnicami Un vero affare!, Italiano per economisti, Italiano per gli affari, Italiano in azienda, Lettere commerciali, s článkami z dennej tlače a s textami rôzneho druhu z praxe.

Kurz prebieha individuálnou formou, cenová ponuka na vyžiadanie.

Taliansky jazyk pre firemných zamestnancov/ Taliančina do práce A1-A2, B1-B2

Zabezpečujeme kurzy pre zamestnancov talianskych firiem, príp. podnikov, ktoré aktívne spolupracujú s Talianskom, prichádzajú do kontaktu s taliansky hovoriacimi zákazníkmi či už telefonicky, emailom alebo mávajú obchodné stretnutia s Talianmi. Tieto kurzy sú určené pre všetky jazykové úrovne, aj pre úplných začiatočníkov, ktorým vieme zostaviť študijný plán presne "na mieru".

Kurzy prebiehajú v skorých ranných či doobedných hodinách ONLINE formou. Tieto kurzy môžu byť individuálne i skupinové.

Nakurzoch pracujeme s učebnicou AL LAVORO!

Prípravný kurz na certifikát CILS a inú jazykovú skúšku

Naša jazyková škola študentov na skúšku CILS pripravuje, samotná skúška sa koná v Bratislave na Talianskom kultúrnom inštitúte, s ktorým spolupracujeme pri zápise študentov na skúšku a následnej administratíve. Príprava na CILS B1/B2, CILS C1/C2 prebieha individuálnou/duo formou.

Skúšky CILS sa konajú v priestoroch Talianskeho kultúrneho inštitútu v Bratislave (viac: www.iicbratislava.esteri.it/IIC_Bratislava/Menu/Imparare_Italiano/Certificazioni/).

Čas a deň kurzu budú dohodnuté s účastníkmi kurzu pri zápise.  Jedno stretnutie trvá 90 minút. Zabezpečíme študijný materiál vo forme fotokópií a v závere kurzu Vás čaká simulácia skúšky. Zápisné na skúšku nikdy nie je v cene kurzu.